Podstawy gry aktorskiej i mowy scenicznej. 
5 lipca, godz. 17. 
Sala + przybudówka.