Historia

 • 1920 r. członkowie stowarzyszenia Czytelni postanowili wybudować własny dom. Parcelę na dom i ogród odstąpił ks. Franciszek Hermann, kamień na grunta ofiarował za darmo rolnik Jan Heczko. Pieniądze na budowę wybierał zarząd Czytelni od swoich członków.
 • 1924 r. poświęcenie domu, na które zaproszono przedstawicieli wszystkich organizacji polskich od Bogumina po Jabłonków, wybrano małe datki pieniężne. W nowym domu odbywały się wszystkie imprezy Macierzy Szkolnej, Sokoła, przedstawienia teatralne i zabawy taneczne. Ogród służył do uprawiania sportu i odbywały sięw nim uroczystości ogrodowe.
 • 1931 r. dobudowano piętrowy obiekt, w którym umieszczono gospodę, bibliotekę, dwupokojowe mieszkanie dla gospodarza i salę zebrań. Kosztorys 180 000 Kčs, budowę prowadziła firma Vrána. 
 • 1937 r. okres kryzysu gospodarczego, Czytelnia obciążona długiem, zostaje wystawiona na sprzedaż. Pan Wałaski udaje się na piechotę do Krakowa do Kurii Buskupiej i ta poręczyła za Czytelnię i budynek nie został sprzedany.
 • 1939-45 r. podczas okupacji Czytelnia została zamknięta, zakazane były wszystkie polskie organizacje, książki z biblioteki rozdano między członków. W Czytelni został jako lokator p. Józef Wałaski wraz z rodziną.
 • 1945 r. po wojnie dom został otwarty pod „národní správou“ - w życie wchodzą dekrety prezydenta Benesza. Budynek zostaje majątkiem gminy Wędryni.
 • 1947 r. decyzją gminy PZKO rozporządza wszystkimi imprezami w Czytelni.
 • 1975-76 r. remont generalny Czytelni, która była w tym czasie zamknięta. Zaczęto budować przybudówkę. Gmina przekazała objekt „osvětové besedě“ z wyjątkiem gospody.
 • 1983 r. między Miejską Radą miasta Trzyńca a Miejskim Kołem PZKO została podpisana umowa o stałym użytkowaniu Czytelni a także utrzymaniu tego obiektu przez PZKO. 
 • 1989 r. zachodzą zmiany polityczne w Czechosłowcji, właścicielem Czytelni został urząd powiatowy we Frydku Mistku. Gospodarzem zostaje nadal MK PZKO. Powstało zagrożenie, że budynek mógłby zostać sprzedany do rąk prywatnych.
 • 1990 r. został utworzony Zarząd Czytelni Katolickiej, Ministerstwo spraw wewnętrznych RCZ zatwierdza statut Czytelni Katolickiej.
 • 1998 r. urząd powiatowy we Frydku Mistku przekazał budynek Czytelni Stowarzyszeniu Czytelni Katolickiej.
 • 2002 r. Stowarzyszenie Czytelni Katolickiej ofiaruje Czytelnię MK PZKO Wędrynia.