Klub kobiet

O nas

W publikacji "Kluby Kobiet w życiu Związku", wydanej przez ZG PZKO w roku 2009 czytamy, jak siebie widział ówczesny skład naszego KK:

"Klub Kobiet MK PZKO powstał w 1970 roku z inicjatywy kilku działaczek Koła. Funkcję pierwszej kierowniczki objęła Danuta Kujawa, zespół liczył wtedy 15 pań. Klubowiczki spotykały się w świetlicy MK PZKO. Następna kierowniczka to Anna Bujok, która pełniła tę funkcję (od roku 1980- przyp.aut.) przez kilkanaście lat. Liczba członkiń podnosiła się. Obecnie Klub Kobiet prowadzi Anna Zuber. Działalność Klubu Kobiet była różnorodna. W dwuletnich odstępach urządzałyśmy różne wystawy. Nie sposób wszystkie wymienić, ale warto przypomnieć chociaż niektóre z nich: - Wystawa prac ręcznych, wyrobów kulinarnych i śląskich potraw -Wystawa z okazji Świąt Bożego Narodzenia -Wystawa z okazji Świąt Wielkanocnych - Wystawa ikeban i zasuszonych kwiatów - Wystawa haftu richelie Wielkim zainteresowaniem cieszą się pogadanki o zdrowiu i ziołolecznictwie,kursy, np. wiązanie i układaniekwiatów oraz ikeban. Klubowiczki lubią podróżować i zwiedzać zakątki naszego kraju oraz Polski i Słowacji.Ważną sprawą w naszej działalności jest współpraca ze szkołą i przedszkolem.Młodzież swoimi występami upiększa nasze imprezy, a my w zamian uszyłyśmy dla szkolnego zespołu tanecznego śląskie stroje. Każdą imprezę Koła zapewniamy od strony kuchni.Przygotowujemy różne smakołyki, dania ciepłe i zimne, kanapki, ciastka, a przede wszystkim tradycyjne wędryńskie kołacze. Kiosk naszego koła PZKO można odwiedzić na Gorolskim Święcie i Festiwalu PZKO.Tradycyjną imprezą w naszym Kole jest smażenie jajecznicy pod Praszywą, wigilijka ze śpiewaniem kolęd , festyn i bal. Panie obecnie spotykają się regularnie co dwa tygodnie. Niestety z upływem czasu liczba członkiń Klubu Kobiet zmalała do szesnastu. Chociaż nas niewiele, staramy się uczestniczyć także w życiu ogólnozwiązkowym. Bierzemy udział w wiosennych i jesiennych spotkaniach, Babskich Festynach, wycieczkach, które organizuje Sekcja Kobiet ZG PZKO, przygotowujemy drobne upominki do loterii. Cieszy nas, że nasza praca i poświęcenie przynosi chlubę MK PZKO a nam słowa chwały i uznania."

W roku 2010 szeregi KK zasiliła oficjalnie nowa grupa około 20 pań, nawiązująca działalnością do poprzedniczek.Przede wszystkim chodziło o wsparcie starszych koleżanek w działalności typu : obsługa kulinarna wszelkich imprez związkowych czy utrzymywanie czystości, porządku i wyglądu estetycznego domu PZKO Czytelnia.