Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego polskiego społeczeństwa serdecznie
Zapraszamy na Sejmik Gminny, który odbędzie się we wtorek 5 marca 2024 o godz.17.00 w Czytelni w Wędryni.

Program sejmiku:

  • Skrócone sprawozdanie z działalności Kongresu Polaków w upływającej kadencji (zaprezentuje gość spotkania - przedstawiciel KP w Republice Czeskiej)
  • Karta Polaka
  • Lokalne dotrzymywanie standardów europejskich
  • Wybór pełnomocnika i jego zastępcy na następną kadencję
  • Wybór Delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC, które odbędzie się 20 kwietnia 2024
  • Tematy pod obrady Zgromadzenia Ogólnego
  • Dyskusja