W sobotę 2 października br. zebrali się reprezentanci wszystkich kół PZKO w RC w gościnnych lokalach czeskocieszyńskiej Strzelnicy. Zjazd zaszczycili swoją obecnością liczni goście, m. in. minister kultury RC Lubomír Zaorálek, senator RP Kazimierz Ujazdowski, senator RC Jerzy Cienciała, konsul generalna RP w Ostrawie I.Wołłejko-Chwastowicz, prezes Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach oraz przedstawiciele władz lokalnych i  regionalnych oraz mediów.

Obrady miały za cel podsumować działalność PZKO za minione 4 lata, wyznaczyć plan działania oraz wybrać reprezentację związku na następną kadencję. Zarówno goście, jak i prezes H. Legowicz ocenili pozytywnie zwłaszcza fakt, że mniejszość polska w RC w kontaktach z władzami, zarówno czeskimi jak i polskimi, mówi jednym głosem. M.Wałach podziękował za pomyślnie układającą się współpracę pomiędzy PZKO a Kongresem Polaków i zachęcił do intensywniejszego korzystania ze środków Funduszu Rozwoju Zaolzia.

Wędrynię reprezentowało 8 kandydatów naszych dwu kół PZKO. Nowym prezesem wybrano ponownie H.Legowicz. W 10-osobowym składzie Zarządu Głównego PZKO znalazł się Adam Farny z Wędryni reprezentujący jednak MK PZKO Olza.