• Gmina Wędrynia

  • Województwo morawsko-śląskie

  • Stowarzyszenie Wspólnota Polska

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

  • Fundacja pomoc Polakom na Wschodzie

  • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie

  • Fundusz Rozwoju Zaolzia

  • Województwo morawsko-śląskie